Najnoviji broj: Službeni glasnik RS 79/2016 | Datum: 23.09.2016.

SlGlasnik.info - Najnoviji propisi koji se objavljuju u Službenom glasniku RS, Prosvetnom glasniku i Međunarodnim ugovorima, dostupni odmah po objavljivanju.

Statistika: Na sajtu SlGlasnik.info nalazi se više od 35 500 pravnih akata (ovaj broj se svakodnevno uvećava).

Sadržaj:

Službeni glasnik:

  • zakoni, drugi propisi i opšti akti republičkih organa, kao i određeni pojedinačni akti tih organa - odmah posle usvajanja.
  • Javne nabavke
  • Oglasi

Međunarodni ugovori:

  • svi brojevi objavljeni od 2010. godine

Prosvetni glasnik:

  • Propisi objavljeni od 2011. godine